Καλώς ήλθατε στην Alexandria Online Medical Library

Η Alexandria Online Medical Library αποτελεί την ελληνική, συνδροµητική, online ιατρική βιβλιοθήκη η οποία φιλοδοξεί να γίνει η σύγχρονη, επιστηµονική πλατφόρµα σε όλους τους επαγγελµατίες υγείας όλων των βαθµίδων (φοιτητές, πτυχιούχους, ειδικευόµενους, ειδικευµένους, πανεπιστηµιακούς, κλπ). προσφέροντάς τους σύγχρονη, εύκολη, άµεση και οικονοµική πρόσβαση στην επιστηµονική πληροφόρηση και τεκµηρίωση.

Η Alexandria Online Medical Library θα εµπλουτίζεται κάθε χρόνο µε περισσότερους τίτλους και υπηρεσίες (π.χ. συνδροµή περιοδικών, ειδικά αφιερώµατα, οδηγούς, κατευθυντήριες οδηγίες, κλίµακες, κλπ) ώστε να καλύπτει τις αυξανόµενες ανάγκες του επιστήµονα υγείας µε βάση την παγκόσµια βιβλιογραφία και δηµοσιεύσεις.

TOP