Γιατί να επιλέξετε την Alexandria για την ηλεκτρονική βιβλιοθήκη σας

  • Καινοτομία: Μοναδική Ελληνική online Βιβλιοθήκη με πρόσβαση στην Σύγχρονη Επιστημονική Πληροφόρηση & Τεκμηρίωση
  • Χρηστικότητα, Ευκολία, Αμεσότητα, Αξιοπιστία, Οικονομία
  • Διασυνδεσιμότητα όλων των βιβλίων
  • Παράλληλη σύνδεση όλων των βιβλίων με το Εγκυκλοπαιδικό Ιατρικό Λεξικό Taber's για πλήρη αναζήτηση όρων, σε πλαϊνή μπάρα
  • Τεχνική υποστήριξη 24 ώρες, βοήθεια με το αναρτημένο βίντεο χρήσης ή βοήθεια μέσω των Συχνών Ερωτήσεων (FAQ)

Επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει:


TOP