Νόσοι του Αναπνευστικού

Συγγραφείς:  
Toshiharu Matsushima, Kenji Eguchi, Masayoshi Kuwabara

ISBN:  
9789608998810

Πίσω στις κατηγορίες

Η απεικονιστική διάγνωση των νόσων του αναπνευστικού είναι μια ποιοτική διαγνωστική τεχνική και όχι μια μέθοδος ποσοτικής διάγνωσης. Η απεικονιστική διάγνωση δεν αναγνωρίζει την φύση αυτής της σκιάς αλλά βοηθά ως πρώτο βήμα στην ταξινόμηση των χαρακτηριστικών της σκιάς σε πρότυπα πριν από την εφαρμογή ειδικών τεχνικών για την επιβεβαίωση της διάγνωσης. Σ’ αυτό το βιβλίο τα απεικονιστικά ευρήματα έχουν ταξινομηθεί σε 20 πρότυπα και έχει γίνει προσπάθεια να περιγραφούν τα χαρακτηριστικά αυτών των απεικονιστικών προτύπων ανάλογα με τη νόσο. Μετάφραση: Βελέντζα Λεμονιά MD, Καραμπελά Ειρήνη MD, Μαύρου Ειρήνη MD. Eπιστημονική Επιμέλεια: Δημόπουλος Γιώργος MD, Phd, FCCP.