Εκπαιδευτικός Άτλας της Ουρολογικής Απεικόνισης

Συγγραφείς:  Robert A. Older, Matthew J. Bassignani

Ο Εκπαιδευτικός Άτλαντας Ουρολογικής Απεικόνισης παρουσιάζει μια προσέγγιση, βασισμένη σε πραγματικά περιστατικά, στην επιλογή πολυδύναμων απεικονιστικών στρατηγικών για τις ουρολογικές διαταραχές που απαντώνται συνηθέστερα στην καθημερινή πρακτική.

Περισσότερα