Η Υπερηχογραφία στη Γυναικολογία και στη Μαιευτική

Συγγραφείς:  
Sohn C., Krapfl-Gast A.S., Schiesser M.

ISBN:  
9789608371323

Πίσω στις κατηγορίες

Στη δεύτερη έκδοση του βιβλίου Η Υπερηχογραφία στη Γυναικολογία και στη Μαιευτική έγινε μελέτη και επεξεργασία όλων των νεότερων επιστημονικών δεδομένων σχετικά με τον προγεννητικό έλεγχο των συγγενών λοιμώξεων. Στο κεφάλαιο της υπερηχογραφικής απεικόνισης της πυέλου συμπεριλαμβάνεται και η απεικόνιση των σαλπίγγων με σκιαγραφικό, η οποία τα τελευταία χρόνια περιόρισε τη χρήση παλαιών ακτινολογικών μεθόδων, προσφέροντας αξιόπιστα συμπεράσματα στα πλαίσια του ελέγχου της γυναικείας υπογονιμότητας. Σήμερα, οι επεμβατικές διαγνωστικές μέθοδοι είναι πλέον αποτέλεσμα, κυρίως, των υπερηχογραφικών ευρημάτων και όχι ένδειξη λόγω της ηλικίας της εγκύου. Σε αυτή την εξέλιξη δίδεται επίσης ιδιαίτερη σημασία στη δεύτερη έκδοση του βιβλίου. Σύγχρονος, μικρός οδηγός για την υπερηχογραφία στην κλινική πράξη στον τομέα της γυναικολογίας και μαιευτικής. Μετάφραση και Eπιστημονική Επιμέλεια: Γραμματικάκης Ιωάννης.