Πόνος

Συγγραφείς:  
Συγγραφική Ομάδα

ISBN:  
9789608371569

Πίσω στις κατηγορίες

O πόνος, μια σκληρή αλλά συνυφασμένη με την ανθρώπινη ύπαρξη, πτυχή της ανθρώπινης ζωής έχει γίνει συχνά αντικείμενο της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Μέσα από αυτήν την καταγραφή και περιγραδή του σωματικού πόνου, δίνεται το φθαρτό και το εφήμερο του ανθρώπου, αλλά και η προσπάθεια για αντιμετώπιση και απάλυνση του πόνου.