Απέναντι

Συγγραφείς:  
Συγγραφική Ομάδα

ISBN:  
9789608371613

Πίσω στις κατηγορίες

Ψύχωση, ίδρυμα και στίγμα. Μία αναπόδραστη ακολουθία, που δημιουργεί την ανάγκη προσέγγισης με τους "απέναντι", ώστε να μικρύνει η απόσταση και να επιτευχθεί με αυτό το τρόπο άλλο ένα βήμα προς την αποστιγματοποίηση. Σκοπός λοιπόν αυτού του έργου, δεν είναι η ωραιοποίηση, αλλά η καταγραφή της νόσου, των ασθενών, της ιδρυματοποίησης και του κοινωνικού αποκλεισμού μέσα από μια συλλογή κειμένων και ποιημάτων της ελληνικής και ξένης γραμματείας, που αποσκοπεί στη γεφύρωση συτής της απόστασης.