Όνειρα

Συγγραφείς:  
Συγγραφική Ομάδα

ISBN:  
9789608371538

Πίσω στις κατηγορίες

Τα "Όνειρα" προσπαθούν να προσεγγίσουν λογοτεχνικά το υποσυνείδητο, μέσω των ονείρων. Τα όνειρα από την αρχαιότητα αποτέλεσαν όχι μόνο θεραπευτική προσέγγιση θρησκευτικής προέλευσης, αλλά και αντικείμενο ενδελεχούς έρευνας. Απο τον Αρτεμίδωρο το Μακρόβιο, που πρώτος κατέταξε τα όνειρα σε 3 κατηγορίες μέχρι τις μέρες μας, το όνειρο ακροβατεί μεταξύ της έκφρασης και του υποσυνείδητου με τους όποιους συμβολισμούς του, και μερικές φορές με αποκαλυπτικό για τα μελλούμενα χαρακτήρα.