Συμπτώματα στο Φαρμακείο

Συγγραφείς:  
Alison Blenkinsopp, Paul Paxton, John Blenkinsopp

ISBN:  
9789608371675

Πίσω στις κατηγορίες

Ένας πρακτικός και τεκμηριωμένος οδηγός για τη διαχείριση των Κοινών Νόσων! Η δύναμη αυτού του βιβλίου ήταν πάντα η προσέγγισή του με βάση τις ενδείξεις. Τα ευρήματα των νέων συστηματικών ανασκοπήσεων για τις δημοσιευμένες ενδείξεις σε συνδυασμό με τις κατευθυντήριες γραμμές αντιμετώπισης που βασίζονται στις ενδείξεις, έχουν ενσωματωθεί και εκσυγχρονιστεί σε όλο το βιβλίο. Σχετικά με τις προηγούμενες εκδόσεις, έχουμε λάβει θετικά και εποικοδομητικά σχόλια και προτάσεις από φαρμακοποιούς (προπτυχιακούς φοιτητές, εκπαιδευμένους και αδειούχους φαρμακοποιούς) και προσπαθήσαμε να λειτουργήσουμε με βάση τις προτάσεις τους. Οι φωτογραφίες των δερματικών παθήσεων είναι νέες σε αυτή την έκδοση και ενσωματώθηκαν σε ανταπόκριση των αιτημάτων τους. Προσθέσαμε επίσης περισσότερες αφηγήσεις από τους ασθενείς και συμπεριλάβαμε το πλαίσιο λήψης απόφασης πιο συχνά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους φαρμακοποιούς για τα σχόλια που μας έστειλαν και ελπίζουμε να σας αρέσει η νέα έκδοση.