Εγχειρίδιο Υπέρτασης, Ευρωπαϊκή Εταιρία Υπέρτασης

Συγγραφείς:  
Giuseppe Mancia, Guido Grassi, Sverre E. Kjeldsen

ISBN:  
9789608371507

Πίσω στις κατηγορίες

Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, η υπέρταση έχει αποτελέσει αντικείμενο πολυάριθμων βιβλίων και εγχειριδίων, τα οποία είχαν στόχο την ανασκόπηση του μεγάλου αριθμού πειραματικών και κλινικών μελετών που έχουν πραγματοποιηθεί πάνω στην παθογένεση, τη διάγνωση και την αντιμετώπιση της νόσου. Η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Υπέρτασης προσεγγίζει το θέμα αυτό από διαφορετική πλευρά, εκφράζοντας τις εμπεριστατωμένες απόψεις της Εταιρείας. Το Εγχειρίδιο Υπέρτασης της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπέρτασης εστιάζει στις νέες θεωρίες που αναπτύσσονται και οι οποίες αναμένεται να επηρεάσουν τις διαγνωστικές και θεραπευτικές προσεγγίσεις στον τομέα της υπέρτασης.