Λιπίδια και Αθηροσκλήρωση

Συγγραφείς:  
Chris J, Packard, Daniel J. Rader

ISBN:  
9789608371941

Πίσω στις κατηγορίες

Το βιβλίο αυτό θα φανεί χρήσιμο σε όλους τους ερευνητές που δραστηριοποιούνται στο χώρο του μεταβολι­σμού των λιπιδίων και την αθηροσκλήρωση, σε αυτούς που αναζητούν καλύτερη κατανόηση του μεταβολισμού των λιπιδίων και των λιποπρωτεΐνών, σε όσους ερευνούν νέους φαρμακευτικούς στόχους καθώς και σε εκείνους που διερευνούν τη σημασία νέων δεικτών καρδιαγγειακού κινδύνου. Οι συγγραφείς Packard και Rader συγκέ­ντρωσαν συνεισφορές από ειδικούς στο χώρο του μεταβολισμού των λιπιδίων και την αθηροσκήρωση. Τα κεφά­λαια προσφέρουν σύγχρονες ανασκοπήσεις, καθώς και κριτική προσέγγιση της δυναμικής των νέων προσεγγί­σεων στην πρόληψη της καρδιαγγειακής νόσου. Το βιβλίο αυτό το οποίο παρουσιάζει την αξιοποίηση της βασικής έρευνας σε φαρμακοθεραπευτικές εφαρ­μογές θα αποτελέσει ένα χρήσιμο βοήθημα για κάθε αναγνώστη που θέλει να προσεγγίσει την αθηροσκληρωτική διαδικασία.