Ποιότητα και Ασφάλεια στη Φαρμακευτική Πρακτική

Συγγραφείς:  
TERRI L. WARHOLAK, DAVID P. NAU

ISBN:  
9789608371453

Πίσω στις κατηγορίες

Στο βιβλίο Ποιότητα και Ασφάλεια στην Φαρμακευτική Πρακτική περιγράφονται με λεπτομέρεια οι αρχές, οι προσεγγίσεις, οι στρατηγικές και οι δράσεις που είναι απαραίτητες για τη βελτίωση της συνολικής ασφάλειας και αποτελεσματικότητας των φαρμακευτικών υπηρεσιών. Παρόλο που ένας από τους πρωταρχικούς στόχους του βιβλίου είναι η ενίσχυση της ποιότητας της μελλοντικής υγειονομικής περίθαλψης, θα βρείτε επίσης κατευθυντήριες γραμμές που μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα για τη βελτίωση της τρέχουσας φαρμακευτικής πρακτικής. Αυτό το περιεκτικό κείμενο προσφέρει μια πλήρη ανασκόπηση της ποιότητας εν γένει, τους λόγους που πρέπει να βελτιωθεί η πρακτική και πραγματικές καθημερινές αλλαγές και προσεγγίσεις που θα έχουν θετική επίπτωση στον ασθενή.