Δύσκολα Περιστατικά στην Πνευμονολογία

Συγγραφείς:  
Massoud Mahmoudi

ISBN:  
9789608371873

Πίσω στις κατηγορίες

Από τις οξείες αναπνευστικές παθήσεις έως τις χρόνιες παθήσεις των πνευμόνων, η πνευμονολογία αποτελεί ένα ζωτικό κλάδο της κλινικής ιατρικής. Λόγω του μεγάλου συνόλου των αναπνευστικών παθήσεων, η κλινική εκδήλωση των πνευμονικών παθήσεων μπορεί να είναι περίπλοκη και πολλές φορές δύσκολη. Πέραν του εντοπισμού των κοινών χαρακτηριστικών των παθήσεων των πνευμόνων, η αναγνώριση ασυνήθιστων κλινικών εκδηλώσεων των πνευμονικών παθήσεων παραμένει μια σημαντική εκπαιδευτική εμπειρία.