Στεφανιαία Ενδοπρόθεση

Συγγραφείς:  
Matthew J. Price

ISBN:  
9789604830220

Πίσω στις κατηγορίες

Αναπτύχθηκαν κατάλληλα προκλινικά μοντέλα για την αξιολόγηση της ασφάλειας των ενδοπροθέσεων. Η έρευνα της αγγειακής ανταπόκρισης στον τραυματισμό και η βιολογία της ενεργοποίησης και συσσωμάτωσης των αιμοπεταλίων αποκάλυψε τους μηχανισμούς δημιουργίας νέων κυττάρων του έσω χιτώνα και της θρόμβωσης της ενδοπρόθεσης. Αναπτύχθηκε λοιπόν ένα λειτουργικό πλαίσιο εργασίας για τη μέτρηση της αγγειογραφικής αποτελεσματικότητας των αποτελεσμάτων (δηλ., ποσοτική στεφανιαία αγγειογραφία και τα καταληκτικά σημεία της οξείας αύξησης και όψιμης αυλικής απώλειας) και ο σχεδιασμός των τυχαιοποιημένων κλινικών δοκιμών τυποποιήθηκε για να ξιολογεί ξεκάθαρα την ασφάλεια και την αγγειογραφική και κλινική αποτελεσματικότητα των διάφορων τύπων ενδοπρόθεσης. Η ανάπτυξη ενδοπροθέσεων που εκλύουν φάρμακο προσέθεσε επιπλέον θέματα περιπλοκότητας στην εξέλιξη της συσκευής, καθώς απαιτούσε την επέκταση των προκλινικών μοντέλων και στη συνέχεια την παρατήρηση του φαινομένου της όψιμης θρόμβωσης της ενδοπρόθεσης. Για τον λόγο αυτό, η στεφανιαία ενδοπρόθεση είναι μια από τις εντονότερα μελετημένες συσκευές στην ιατρική ιστορία και συνεπώς της αξίζει ένα εγχειρίδιο που θα είναι αποκλειστικά αφιερωμένο σ’ αυτήν.