Κατανοώντας την Ομαδική Εργασία στην Υγεία

Συγγραφείς:  
Gordon Mosser, James W. Begun

ISBN:  
9789604830183

Πίσω στις κατηγορίες

Η υγειονομική φροντίδα σήμερα χρειάζεται ομάδες. Η ανάπτυξη πολλών ιατρικών επαγγελμάτων, το καθένα από τα οποία έχει και τις δικές του ειδικότητες, έχει φέρει ένα μεγάλο σύνολο γνώσεων και δεξιοτήτων για το έργο της πρόληψης και της φροντίδας των αρρώστων, αλλά έχει δημιουργήσει και πολλούς κινδύνους. Η υγειονομική φροντίδα διαθέτει την τέραστια δύναμη να θεραπεύει και παρόλα αυτά είναι περίπλοκη και συχνά ασυντόνιστη ή απλώς διασπασμένη. Με τη χρήση των ομάδων μπορούμε να μειώσουμε τους κινδύνους της διάσπασης και να επιτύχουμε την αποτελεσματικότερη παροχή φροντίδας. Ωστόσο, η επιτυχής φροντίδα που βασίζεται στις ομάδες προϋποθέτει και την αποτελεσματική ομαδική εργασία.