Δύσκολα Περιστατικά στην Πνευμονολογία

Συγγραφείς:  Massoud Mahmoudi

Από τις οξείες αναπνευστικές παθήσεις έως τις χρόνιες παθήσεις των πνευμόνων, η πνευμονολογία αποτελεί ένα ζωτικό κλάδο της κλινικής ιατρικής.

Περισσότερα

Πνευμονική Σαρκοείδωση

Συγγραφείς:  Marc A. Judson

Το βιβλίο εστιάζει σε θέματα διάγνωσης, διαχείρισης και πρόγνωσης της νόσου. Οι συγγραφείς είναι όλοι γιατροί με πολλή εμπειρία στην φροντίδα αυτών των ασθενών. Παρότι βασίστηκαν στην εμπειρία τους, τους ενθαρρύναμε να επικεντρωθούν και στα διαθέσιμα κλινικά δεδομένα. Ελπίζω ότι το βιβλίο αυτό θα αποτελέσει έναν πρακτικό οδηγό για τους γιατρούς και συνεπώς θα βελτιώσει τη φροντίδα των ασθενών με σαρκοείδωση.

Περισσότερα