Εγχειρίδιο Υπέρτασης, Ευρωπαϊκή Εταιρία Υπέρτασης

Συγγραφείς:  Giuseppe Mancia, Guido Grassi, Sverre E. Kjeldsen

Το Εγχειρίδιο Υπέρτασης της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπέρτασης εστιάζει στις νέες θεωρίες που αναπτύσσονται και οι οποίες αναμένεται να επηρεάσουν τις διαγνωστικές και θεραπευτικές προσεγγίσεις στον τομέα της υπέρτασης.

Περισσότερα

CV & Διαβήτης

Συγγραφείς:  Luther T. Clark

Κατανόηση των παθοφυσιολογικών εννοιών και των πρόσφατων εξελίξεων στη διαχείριση της καρδιαγγειακής νόσου σε ασθενείς με διαβήτη.

Περισσότερα

Λιπίδια και Αθηροσκλήρωση

Συγγραφείς:  Chris J, Packard, Daniel J. Rader

Η αθηροσκλήρωση αποτελεί την κύρια αιτία θνητότητας στις Δυτικές κοινωνίες. Τα πρόσφατα δεδομένα που προέκυψαν από την έρευνα, άνοιξαν το δρόμο σε μια νέα προσέγγιση στη θεραπεία και πρόληψη της αθηρο­σκλήρωσης. Πλέον έχει διαπιστωθεί ότι η σύνθεση της αθηροσκληρωτικής πλάκας, καθώς και το μέγεθος της σχετίζονται με την ευπάθειά της για ρήξη και την επακόλουθη έναρξη μιας αλυσίδας συμβαμάτων, που οδηγεί σε θρομβοεμβολικά επεισόδια. Σημεία-κλειδιά που σχετίζονται με την αστάθεια της πλάκας αποτελούν ο μεγάλος πυρήνας από λιπίδια, καθώς και η παρουσία φλεγμονωδών κυττάρων, όπως τα μακροφάγα.

Περισσότερα

Oξέα Στεφανιαία Σύνδρομα

Συγγραφείς:  Pierre Theroux

Στις αρχές του 20ου αιώνα, η στεφανιαία νόσος θεωρούταν μια σοβαρή πάθηση αλλά δεν ήταν σαφής ο διαχωρισμός ανάμεσα στις δύο βασικές εκδηλώσεις της νόσου, τη στηθάγχη και το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου.

Περισσότερα

Braunwald’s Καρδιολογία, 10η έκδοση

Συγγραφείς:  Douglas L. Mann, MD; Douglas P. Zipes, MD; Peter Libby, MD, PhD; Robert O. Bonow, MD, MS.

Το πιο αξιόπιστο και πλήρες εγχειρίδιο Καρδιολογίας μεταφρασμένο στα ελληνικά, μεταφρασμένο από Έλληνες πανεπιστημιακούς και εξειδικευμένους γιατρούς.

Περισσότερα