Δύσκολα Περιστατικά στην Πνευμονολογία

Συγγραφείς:  Massoud Mahmoudi

Από τις οξείες αναπνευστικές παθήσεις έως τις χρόνιες παθήσεις των πνευμόνων, η πνευμονολογία αποτελεί ένα ζωτικό κλάδο της κλινικής ιατρικής.

Περισσότερα

Πνευμονική Σαρκοείδωση

Συγγραφείς:  Marc A. Judson

Το βιβλίο εστιάζει σε θέματα διάγνωσης, διαχείρισης και πρόγνωσης της νόσου. Οι συγγραφείς είναι όλοι γιατροί με πολλή εμπειρία στην φροντίδα αυτών των ασθενών. Παρότι βασίστηκαν στην εμπειρία τους, τους ενθαρρύναμε να επικεντρωθούν και στα διαθέσιμα κλινικά δεδομένα. Ελπίζω ότι το βιβλίο αυτό θα αποτελέσει έναν πρακτικό οδηγό για τους γιατρούς και συνεπώς θα βελτιώσει τη φροντίδα των ασθενών με σαρκοείδωση.

Περισσότερα

Oξέα Στεφανιαία Σύνδρομα

Συγγραφείς:  Pierre Theroux

Στις αρχές του 20ου αιώνα, η στεφανιαία νόσος θεωρούταν μια σοβαρή πάθηση αλλά δεν ήταν σαφής ο διαχωρισμός ανάμεσα στις δύο βασικές εκδηλώσεις της νόσου, τη στηθάγχη και το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου.

Περισσότερα

Braunwald’s Καρδιολογία, 10η έκδοση

Συγγραφείς:  Douglas L. Mann, MD; Douglas P. Zipes, MD; Peter Libby, MD, PhD; Robert O. Bonow, MD, MS.

Το πιο αξιόπιστο και πλήρες εγχειρίδιο Καρδιολογίας μεταφρασμένο στα ελληνικά, μεταφρασμένο από Έλληνες πανεπιστημιακούς και εξειδικευμένους γιατρούς.

Περισσότερα

Στεφανιαία Ενδοπρόθεση

Συγγραφείς:  Matthew J. Price

Η εισαγωγή και η ταχεία υιοθέτηση της ενδοπρόθεσης από την κλινική πρακτική έχει εγείρει μια σειρά επιστημονικών και κλινικών ερωτημάτων που οδηγούν στην καθιέρωση και στην ωρίμανση ενός νέου πεδίου έρευνας και κλινικής εξέτασης.

Περισσότερα